Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
zakladnikdiabla
3078 92b6
Reposted fromonlyman onlyman viabeeth beeth
zakladnikdiabla
3180 2c15 500
Reposted fromuoun uoun viabeeth beeth
zakladnikdiabla
– Z czymkolwiek mamy się zmierzyć, zrobimy to razem. A ty będziesz nosić moje nazwisko. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viatimetobegin timetobegin
1552 4a08
Reposted frommrautyna mrautyna viatimetobegin timetobegin
zakladnikdiabla
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
zakladnikdiabla
9566 4817
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viatimetobegin timetobegin
zakladnikdiabla
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viatimetobegin timetobegin
zakladnikdiabla
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. To dojrzałość - wiem, czego chcę od siebie, w związku i od związku. Wiem, czego chcę od drugiej osoby. Wiem, kim jestem. To intymność - ja właśnie z tobą chcę mówić, robić, przeżyć takie rzeczy, których nie chcę przeżyć z innymi osobami. I to wcale nie oznacza tylko seksualności. To namiętność - nic mnie tak nie porusza, cieszy, martwi, angażuje, smuci, jak sprawy związane z tobą. Bo ty jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza. Ważne jest też zaangażowanie i jego współdzielenie. Ja mam ochotę dla tego związku robić więcej niż dla każdego innego. To temu związkowi poświęcam najwięcej czasu, pieniędzy, energii, wysiłku, starań.

I rzecz najtrudniejsza, która rodzi się w dojrzałości i w dojrzałej współzależności: wiem, że jestem współzależny. Lepiej mi się żyje z tobą, mam dowody, że ty też tak czujesz, ALE wyrzucam listę krzywd i zasług. Dopóki w związku podkreślam: "a ja ci wyrzuciłem śmieci", jestem na złej drodze. "Współzależność". Z Tobą jest mi pod wieloma względami lepiej, łatwiej, cudowniej. Nie muszę być z tobą, tylko być z tobą chcę. Jestem współzależny, a nie zależny czy uzależniony. Ty mi coś dajesz i ja ci coś daję. Śmieci wyrzucam zawsze "nam". Wkładam w relację tyle, ile mogę, potrafię, chcę w danej chwili.
     
— rzuć wszystko i chodź się całować
Reposted frompiehus piehus viatimetobegin timetobegin
zakladnikdiabla
4068 9c44 500
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viatimetobegin timetobegin
zakladnikdiabla
3631 6642 500
Reposted fromsosna sosna viabanshe banshe
Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung (via polskie-zdania)
Reposted fromblutelf blutelf viatimetobegin timetobegin
zakladnikdiabla
Dbaj o to, co dodaje Ci skrzydeł. O ludzi, którzy są przy Tobie kiedy wpadasz w czarny dół albo w różowy zachwyt. O miejsca, które kochasz i o czas, w którym może być wszystko.
— Kaja Kowalewska/ Chaos i inne piętra
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaendorfines endorfines
zakladnikdiabla
5324 1890 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaavooid avooid
zakladnikdiabla
Zdziwisz się, jak łatwo jest wstawać rano, kiedy wiesz, że za chwilę będziesz robiła coś, co nie sprawia, że chcesz zeskoczyć z piętra autobusu prosto pod jego koła
— od Moni, która czyta dobre książki
zakladnikdiabla
8867 cc58
zakladnikdiabla
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viapersona-non-grata persona-non-grata
zakladnikdiabla
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
zakladnikdiabla
"Skarżę się na nijaczenie wszystkiego i sam jestem przykładem takiego nijaczenia."

Sławomir Mrożek
Reposted frominmann inmann viapersona-non-grata persona-non-grata
zakladnikdiabla
4860 51af 500
zakladnikdiabla

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl